Par emocionālās veselības atbalsta biedrību “SAULES ZĪMES”

Biedrības “Saules zīmes” misija – palīdzēt un atbalstīt cilvēkus ar garīgās veselības problēmām.

Biedrība apvieno galvenokārt cilvēkus ar depresiju, veģetatīvo distoniju (jeb somatoformu veģetatīvo disfunkciju), trauksmes simptomiem.

Biedrības mērķi ir arī izglītot sabiedrību par garīgās veselības traucējumiem, mazināt aizspriedumus un stigmas pret šiem cilvēkiem, iedrošināt un aicināt sabiedrību atklāti runāt par garīgo veselību.

Biedrības aktivitātes:

– psiholoģiskās atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju katru nedēļu;

– neklātienes e – grupa cilvēkiem ar depresiju;

– organizējam seminārus par garīgo veselību, kā arī palīdzam citām organizācijām organizēt seminārus;

– sniedzam privātas konsultācijas pacientiem un to tuviniekiem, ko darīt garīgas saslimšanas gadījumos;

– organizējam  sociālās kampaņas par garīgo veselību (piemēram, Jūties labi!), kā arī palīdzam citām organizācijām realizēt sociālās kampaņas (piemēram,  www.nenoversies.lv , www.depresija.lv)

– rakstam rakstus un sniedzam intervijas masu mēdijos par garīgo veselību;

– publikācijas sociālajos tīklos;

– kopīga brīvā laika pavadīšana, ekskursijas, izstādes u.c.

Biedrība reģistrēta  2013. gada 27. novembrī. 2014. gadā biedrībai piešķīra sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Tas nozīmē, ka biedrība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, kuras darbība virzīta uz sabiedrības garīgās veselības uzlabošanu.

Biedrības dibinātāja un valdes priekšsēdētāja Kristīne Leja.

Vairāk par mani un par to, kāpēc izveidoju biedrību, lasi veselības žurnālā 36,6 šeit: www.sauleszimes.lv

Kā radies biedrības nosaukums un tās logo – Saules zīme?

logo (2)Biedrības nosaukumam un logo ir simboliska nozīme. Biedrības logo izveidots senlatviešu saules zīmes veidā kā aplis ar astoņiem noapaļotiem stūriem. Visu parādību vidū saule ieņem galveno vietu. Visu tautu folkorā no debesu spīdekļiem centrālā ir Saule. Senlatviešu folklorā saule ir kā mūžīgās kustības un dzīvības simbols, kas izstaro siltumu un gaismu un piepildījumu. Viņa ir visu nelaimīgo cilvēku, īpaši bāreņu aizbildne un sargātāja, jo uzņemas mātes lomu, sniedzot savu siltumu tiem, kam tā visvairāk trūkst. Neskaitāmās reliģijas Dieva jēdzienu debesīs saista ar Sauli. Kristīgajā simbolikā austrumos arvien no jauna uzlecošā saules ir nemirstības un augšāmcelšanās simbols.