Palīdzības iespējas

Biedrības “Saules zīmes” aktivitātes:

– psiholoģiskās atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju katru nedēļu;

– neklātienes e – grupa cilvēkiem ar depresiju;

– organizējam seminārus par garīgo veselību, kā arī palīdzam citām organizācijām organizēt seminārus;

– sniedzam privātas konsultācijas pacientiem un to tuviniekiem, ko darīt garīgas saslimšanas gadījumos;

– organizējam  sociālās kampaņas par garīgo veselību (piemēram, Jūties labi!), kā arī palīdzam citām organizācijām realizēt sociālās kampaņas (piemēram,  www.nenoversies.lv)

– rakstam rakstus un sniedzam intervijas masu mēdijos par garīgo veselību;

– publikācijas sociālajos tīklos;

– kopīga brīvā laika pavadīšana, ekskursijas, izstādes u.c.