Ziedo

ziedot-biedribai-saules-zimesGarīgās veselības atbalsta biedrība “Saules zīmes” ir bezpeļņas organizācija, un mēs darbojamies uz entuziasma pamata. Tāpēc būsim priecīgi, ja palīdzēsiet biedrībai, ziedojot  jebkuru naudas summu vai sniegsiet materiālu atbalstu.

2014. gadā VID piešķīra biedrībai sabiedriskā labuma statusu. Tas nozīmē, ka biedrība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, kuras darbība virzīta uz sabiedrības garīgās veselības uzlabošanu. Un saskaņā ar esošo likumdošanu organizācijas, kuras ziedo organizācijām ar sabiedriskā labuma statusu,  saņem nodokļu atlaides (uzņēmuma ienākuma nodoklis tiek samazināts par 85 procentiem no summas, kura tiek ziedota biedrībai). Vairāk info par nodokļu atlaidēm ziedotājiem: www.vid.gov.lv

Mūsu rekvizīti: logo

Biedrība “Saules zīmes”
Reģ.Nr. 40008217666
Juridiskā adrese: Akāciju iela 6-42, Rīga
LV75HABA0551038059721 (Swedbank)